Nguyễn Văn Chung: Nathan Lee mua độc quyền 4 bản hit vô thời hạn trên toàn thế giới, mỗi năm đều trả tiền