Nhà bán lẻ quần áo Next sẽ tiếp tục duy trì thương hiệu Gap ở Anh