Nhà báo Philippines chỉ trích Mỹ, kêu gọi không chính trị hóa nguồn gốc Covid-19