Nhà đầu tư chốt lãi phiên sáng, thị trường giảm điểm nhẹ

VN Index phiên sáng nay đã giảm nhẹ 7 điểm xuống còn 1240 điểm khi các nhà đầu tư có dấu hiệu chốt lãi cuối tuần.

Thị trường phiên sáng ngày 16 tháng 4.

Nhóm VN30 chỉ mã 5 mã tăng là mã NVL tăng 6,5%, mã PDR tăng 5%, mã VHM tăng 1%, mã VIC tăng 1%, mã HPG tăng 1%. Mã giảm đáng chú ý gồm có mã POW giảm 3%, mã PLX tụt 3%, mã VJC tụt 2%, mã MSN tụt 1%. Đây là phiên tụt thứ 2 liên tiếp của mã MSN sau phiên trần giữa tuần.

Nhóm cổ phiếu sản xuất công nghiệp tăng liên tục trong tuần này với các mã trần hôm nay là mã HVX, mã BCM, mã SHI, mã VIT đều tăng 7%. Đây là phiên trần thứ 5 liên tiếp của mã SHI. Các mã ngành bất động sản đã có dấu hiệu chốt lãi khi chỉ còn cổ phiếu trụ là mã NVL tăng trần ngày hôm nay.

Ngành dầu khí tiếp tục giảm khi mã PMG, mã PXT đều giảm mạnh 7%. Các cổ phiếu trụ đều giảm là mã GAS giảm 1%, mã POW giảm 3%. Ngành du lịch sau phiên tăng giữa tuần nay cũng giảm với mã HOT tụt 7%, mã VTD giảm 6%.

Theo Hoàng Hà/Ngày nay Link Gốc:           Copy Link
https://ngaynay.vn/nha-dau-tu-chot-lai-phien-sang-thi-truong-giam-diem-nhe-post106329.html

Tags: nhà đầu tư  |  thị trường  |  Cổ phiếu  |  dấu hiệu  |  liên tiếp  |  tiếp tục  |  dầu khí  |  VN Index  |  giảm nhẹ  |  du lịch