Nhà đầu tư quay lưng, cổ phiếu CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vào diện kiểm soát

Ngày 28/4 tới đây, cổ phiếu CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) sẽ chuyển từ dạng cổ phiếu bị cảnh cáo sang dạng cổ phiếu kiểm soát. Mã HAG từ một cổ phiếu uy tín trên thị trường chứng khoán nhưng vì số lỗ lũy kế lên đến hơn 4,766 tỷ đồng đã khiến nhà đầu tư quay lưng.

Cổ phiếu HAGL tiếp tục đi xuống thời gian gần đây.

Cổ phiếu HAG bị đưa vào diện kiểm soát do lỗ ròng năm 2020 gần 1.256 tỉ đồng và lỗ lũy kế tại ngày 31.12.2020 hơn 6.302 tỉ đồng. Đồng thời, công ty thực hiện điều chỉnh hồi tố số liệu năm 2018 và 2019 dẫn đến lỗ lũy kế hơn 4.766 tỉ đồng. Cổ phiếu bị kiểm soát vào kỳ kế toán tiếp nữa Báo cáo Tài chính vào năm sau, vẫn tiếp tục vi phạm và chưa khắc phục được thì bị xếp vào Nhóm: Hủy niêm yết bắt buộc.

Nguyên nhân chủ yếu là do Ban Tổng giám đốc quyết định ghi nhận dự phòng các khoản công nợ tồn đọng và dự phòng đầu tư vào Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai theo nguyên tắc thận trọng trong bối cảnh dịch COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp.

Ngày 10 tháng 9 năm 2020, CTCP Hoàng Anh Gia Lai đã thống nhất phương án chuyển đổi dư nợ cho vay và nợ phải thu từ Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thành vốn góp. Theo đó, HAGL dự kiến số lượng cổ phiếu chuyển đổi là 586,56 triệu cổ phiếu phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng), số dư nợ cho vay và nợ phải thu chuyển đổi tương ứng là 5.865,6 tỷ đồng. Dù CTCP Chăn nuôi Gia Lai đã ghi nhận lỗ 2 năm liên tiếp.

Trong tình hình như vậy, Ban Tổng giám đốc CTCP Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin tiếp tục đẩy mạnh mảng kinh doanh trái cây vì đang tạo ra lợi nhuận ổn định và mở rộng thị trường trong tương lai.

Bên cạnh đó, CTCP Hoàng Anh Gia Lai cũng bắt buộc phải thoái vốn khỏi CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – mã HNG) khi bán 80 triệu cổ phần tại CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – mã HNG) thông qua phương thức thỏa thuận cho đối tác chiến lược, mục đích tái cơ cấu tài chính thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 22/3 - 20/4/2021.

Tạm tính theo thị giá 12.350 đồng/cổ phiếu, ước tính HAGL sẽ thu về 988 tỷ đồng. Sau giao dịch, HAG tiếp tục giảm sở hữu tại HNG từ mức 29,78% vốn (~330 triệu cổ phiếu) xuống còn 22,57% vốn (~250 triệu cổ phiếu) từ khoảng 40,83% vốn (~452 triệu cổ phiếu) vào tháng 3 năm 2020.

Trước đó, HAG cũng đã bán ra 75 triệu cổ phần HNG thông qua phương thức thỏa thuận từ ngày 5/2 - 2/3/2021, mức giá khớp vào khoảng 11.000 đồng/cổ phiếu. Ước tính, HAG đã thu về 825 tỷ đồng từ thương vụ trên, mục tiêu theo ban lãnh đạo để cơ cấu lại các khoản nợ tại ngân hàng. Tổng hai lần thoái vốn từ đầu sau Tết, HAGL dự có 1.800 tỷ đồng để cơ cấu nợ tại Công ty. Dù vậy, áp lực nợ tại HAG và HNG vẫn còn khá lớn. Cổ phiếu mã HAG vẫn liên tục giảm còn mã HNG đang có dấu hiệu đi làm sau khi Thaco cầm lái từ ngày 8 tháng 1 năm nay.

Theo Hoàng Hà/Ngày nay Link Gốc:           Copy Link
https://ngaynay.vn/nha-dau-tu-quay-lung-co-phieu-ctcp-hoang-anh-gia-lai-hag-vao-dien-kiem-soat-post106643.html

Tags: Gia Lai  |  CTCP Hoàng Anh Gia Lai  |  Ban Tổng  |  CTCP Nông  |  Hoàng Anh Gia Lai HAGL  |  COVID 19  |  Ngày 10  |  Dù CTCP Chăn  |  Hoàng Hà

netRADIO     netTV