Nhà hảo tâm lên tiếng thông tin Thương Tín được tặng 2 tỷ đồng