Nhà máy sản xuất chip lớn nhất thế giới đối mặt thách thức sống còn