Nhà sư Toàn xuất hiện, giải thích việc bị tố 'gạ tình' phóng viên