Nhận món quà trời cho, Thái Lan vẫn oằn mình vào tứ kết theo kịch bản 'đứng tim'