Nhan sắc tuổi thiếu nữ của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền