Nhân sự mới

Nhân sự Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định cử Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam; bổ nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam và bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Theo đó, tại Quyết định 767/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định cử ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam, thay ông Đinh Tiến Dũng đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tại Quyết định 769/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam, thay bà Nguyễn Thị Minh đã nghỉ hưu.

Tại Quyết định 768/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Trần Đình Liệu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Theo Chí Kiên/Chính Phủ Link Gốc:           Copy Link
http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Nhan-su-Bao-hiem-Xa-hoi-Viet-Nam/432470.vgp

Tags: BHXH Việt Nam  |  Tại Quyết  |  Hồ Đức Phớc  |  Bộ Tài  |  Đinh Tiến Dũng  |  Hà Nội  |  Nguyễn Thế Mạnh  |  Tổng Giám  |  Phó Chủ  |  Nguyễn Thị Minh