Nhân sự Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch

Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thay ông Nguyễn Ngọc Thiện.

Một góc vịnh Ngòi Hoa thơ mộng tại Hòa Bình. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 671/QĐ-TTg, kiện toàn nhân sự Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quyết định, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng thay ông Nguyễn Ngọc Thiện.

Ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được thành lập theo Quyết định 69/QĐ-TTg ngày 15/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Hoạt động của Hội đồng, nội dung thẩm định, thời gian thẩm định và báo cáo thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 5, 6 và 7 Điều 18 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/nhan-su-hoi-dong-tham-dinh-nhiem-vu-lap-quy-hoach-he-thong-du-lich/711756.vnp

Tags: Quy hoạch hệ thống du lịch  |  Du lịch Việt Nam  |  Nguyễn Văn Hùng  |  Đoàn Văn Việt