Nhận về hơn 3.500 tỷ, Lê Hoàng Diệp Thảo nhóm đầu giàu nhất Việt Nam