Nhân viên ngành giáo dục công tác lâu năm tại Đà Nẵng nguy cơ mất việc, UBND quận Hải Châu nói gì?

Sau khi Công lý và Xã hội có bài phản ánh về các trường hợp nhân viên kế toán công tác lâu năm tại trường mầm non, tiểu học trên địa bàn quận đứng trước nguy cơ mất việc, UBND quận Hải Châu đã có thông tin phản hồi.

Văn bản phản hồi của UBND quận Hải Châu về những thông tin Công lý và Xã hội phản ánh

Ngày 25/11/2021, Công lý và Xã hội có bài 'Nhân viên ngành giáo dục công tác lâu năm tại Đà Nẵng đứng trước nguy cơ mất việc', ngày 26/11 UBND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã có phản hồi về vụ việc.

Theo UBND quận, công tác tuyển dụng viên chức hỗ trợ, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu năm 2021, được căn cứ quy định tại Nghị định của Chính phủ; văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ thành phố cũng như theo hướng dẫn về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập. Từ đó, UBND quận đã ban hành Công văn số 24/PNV-CCVC ngày 25/3/2021 về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức hỗ trợ, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu.

Công văn này hướng dẫn quy trình đăng ký nhu cầu tuyển dụng và yêu cầu các đơn vị trường học phải triển khai đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, công khai các vị trí tuyển dụng, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của vị trí tuyển dụng, số lượng đăng ký dự tuyển…

Trên cơ sở đăng ký nhu cầu tuyển dụng của các trường, căn cứ số lượng người làm việc được giao, UBND quận đã tổng hợp, xây dựng và ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 10/6/2021 về việc xét tuyển viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Hải Châu năm 2021. Kế hoạch tuyển dụng đã được Sở Nội vụ thành phố phê duyệt tại Quyết định số 299/QĐ-SNV ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Ngày 1/7/2021, UBND quận đã có Thông báo số 59/TB-UBND tuyển dụng viên chức làm công hỗ trợ, phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận năm 2021. Theo đó, UBND quận Hải Châu tuyển dụng 6 vị trí việc làm. Đối tượng dự tuyển phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định về chức danh nghề nghiệp của vị trí đăng ký tuyển dụng do các Bộ, các cơ quan chuyên ngành ban hành.

Đối với trường hợp của 4 nhân viên: Đặng Thị Thanh Thương (trường Tiểu học Lý Tự Trọng), Phan Thị Ánh Hương (trường Mầm non Ánh Hồng), Nguyễn Ngọc Thiên Thy (trường Mầm non Trúc Đào), Lý Thị Kim Hoàng (trường Mầm non Hoàng Lan) UBND quận cho hay, hiện nay họ đang là nhân viên kế toán theo hợp đồng lao động được Hiệu trưởng các trường ký kết, chưa phải là viên chức đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, để trở thành viên chức, những nhân viên này phải tham gia thi hoặc xét tuyển viên chức do UBND quận Hải Châu tổ chức.

Sau khi UBND quận nhận được hồ sơ đăng ký dự tuyển của 4 nhân viên trên, qua kiểm kết quả hồ sơ của Đặng Thị Thanh Thương, Phan Thị Ánh Hương và Nguyễn Ngọc Thiên Thy có bằng Trung cấp kế toán, Lý Thị Kim Hoàng không có chứng chỉ Ngoại ngữ. Căn cứ theo thông tư của Bộ Tài chính quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán…4 nhân viên này chưa đảm bảo tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với chức danh nghề nghiệp kế toán viên và kế toán viên trung cấp cũng như các điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia dự tuyển.

UBND quận cũng khẳng định, việc xin được nợ bằng cao đẳng kế toán và được tham gia xét tuyển là không đúng với quy định, cho nên không chấp nhận. Bên cạnh đó, việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đào tạo quận từ trước đến nay đều được tổ chức theo hình thức xét tuyển hoặc thi tuyển để đảm bảo nguyên tắc tuyển dụng cạnh tranh, công khai, công bằng, khách quan với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng tuyển dụng…

'Trong thời gian đến, UBND quận sẽ xem xét để giải quyết thấu đáo, hợp tình, hợp lý, đúng quy định, bảo đảm tốt nhất quyền lợi đối với các trường hợp nêu trên', văn bản phản hồi của UBND Q.Hải Châu nêu.

Các nhân viên bị buộc thôi việc trình bày sự việc

Trên cơ bản, văn bản phản hồi báo chí của UBND Q.Hải Châu là dựa trên cơ sở các quy định, tuy nhiên một số nội dung báo phản ánh, cũng như đặt câu hỏi gửi về Phòng Nội vụ quận trước đó vẫn chưa được giải đáp.

Cụ thể, quận có văn bản nào yêu cầu, buộc tất cả các trường (100% trường trên địa bàn) phải đăng ký chỉ tiêu. Đối với nội dung: Các nhân viên đều khẳng định, không hề được nhà trường cũng như các cơ quan có liên quan thông báo về việc thay đổi về yêu cầu bằng cấp trước đó; hoặc có thông báo thì sơ sài và cận kề ngày thi tuyển, cho nên họ không kịp đi học nâng bằng để đáp ứng; quy trình thông báo lấy ý kiến viên chức và người lao động trước khi đăng ký nhu cầu tuyển dụng không công khai, dân chủ… ý kiến của quận về vấn đề này?

Câu hỏi đặt ra ở đây, trong khi vấn đề công khai, minh bạch, dân chủ đã được UBND quận nêu rõ tại Công văn số 24/PNV-CCVC ngày 25/3/2021, tại sao về đến trường những nhân viên này lại không được biết? Trong trường hợp, các trường làm sai quy trình, có những thiếu sót trong việc thực hiện theo văn bản chỉ đạo của quận, dẫn đến những nhân viên này mất đi quyền lợi của mình thì sẽ giải quyết như thế nào?.

Bốn nhân viên nói trên đều đã gắn bó, cống hiến với công việc ở trường trong thời gian từ 7 đến 30 năm. Trong số đó, có người tuổi đã lớn để bắt đầu lại bằng một công việc khác, có người là trụ cột lao động chính của gia đình, con cái còn nhỏ… cho nên việc không được xét tuyển, buộc phải nghỉ việc thực sự đẩy họ đến con đường khốn cùng.

Hy vọng rằng, nguyện vọng được tiếp tục làm việc, tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với công việc của các nhân viên nói trên, sẽ được cơ quan chức năng ngành giáo dục của quận Hải Châu và thành phố Đà Nẵng xem xét, giải quyết một cách thấu tình đạt lý.

Theo Trang Trần/Công lý và Xã hội Link Gốc:           Copy Link
https://conglyxahoi.net.vn/congly-24h/nhan-vien-nganh-giao-duc-cong-tac-lau-nam-tai-dai-nang-nguy-co-mat-viec-ubnd-quan-hai-chau-noi-gi-101917.html

Tags: Quận Hải Châu  |  đà nẵng  |  trường học

netRADIO     netTV