Nhân viên quán phở ở Hà Nội chạy mướt mồ hôi phục vụ khách ăn tại chỗ