Nhanh chóng di dời người dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở