Nhật Bản công bố sổ tay hướng dẫn chẩn đoán những biến chứng của COVID-19