Nhật Bản nâng cảnh báo về biến thể Omicron lên mức cao nhất