Nhật Kim Anh công bố sao kê và lên tiếng về tiền từ thiện