Nhật kí trong tâm dịch và những ngày tháng không quên của bác sĩ Bệnh viện dã chiến số 3