Nhiều chính sách được thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định và hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, người dân, doanh nghiệp vượt qua dịch COVID-19.

Từ đầu năm 2021 đến nay, chính phủ đã ban hành 154 nghị quyết, 83 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 31 quyết định mang tính quy phạm pháp luật, 26 chỉ thị và các bộ, ngành đã ban hành 253 thông tư để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua, sớm ổn định đời sống và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Minh Đức/VTVNEWS Link Gốc:           Copy Link
http://vtv.vn/xa-hoi/nhieu-chinh-sach-duoc-thuc-hien-ho-tro-nguoi-dan-doanh-nghiep-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19-202110281637446.htm

Tags: quy phạm pháp luật  |  sản xuất kinh doanh