Nhiều công ty tại KCN Thuỵ Vân và nhiều trường học tại Phú Thọ có ca nhiễm Covid-19