Nhiều ngành học bị 'khai tử', nhiều trường mở lối đi riêng cho ngành ít thí sinh đăng ký