Nhiều người ở TP.HCM mất khứu giác sau khi khỏi Covid-19