Nhiều người từ Bệnh viện Việt Đức sang Bệnh viện Thanh Nhàn cách ly mắc Covid-19