Nhiều nỗ lực trong tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách

Năm 2019, dự toán thu ngân sách Nhà nước tăng hơn 10% so với dự toán. Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã thực hiện chi ngân sách bám sát mục tiêu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. (Ảnh: TTXVN)

Sáng nay (22/7), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và nghe Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Báo cáo đề nghị quyết toán cho biết năm 2019, dự toán thu ngân sách Nhà nước là 1.411.300 tỷ đồng, quyết toán 1.553.611,589 tỷ đồng, tăng 10,1% so với dự toán, chủ yếu do tăng thu từ các khoản thu về nhà, đất, thu khác ngân sách, thuế xuất nhập khẩu và thu từ dầu thô.

Dự toán chi ngân sách Nhà nước là 1.633.300 tỷ đồng, quyết toán 1.526.892,949 tỷ đồng, bằng 93,5% (giảm hơn 106.000 tỷ đồng) so với dự toán. Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã thực hiện chi ngân sách bám sát mục tiêu, dự toán được giao, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Quyết toán chi ngân sách Trung ương là 586.806,247 tỷ đồng, thấp hơn 11,7% so với dự toán; quyết toán chi ngân sách địa phương là 940.086,702 tỷ đồng, thấp hơn 3,0% so với dự toán.

Báo cáo kết quả kiểm toán trong năm 2020 đối với niên độ ngân sách năm 2019 cho biết Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 61.761 tỷ đồng. Trong đó, tăng thu 5.103 tỷ đồng; giảm chi ngân sách nhà nước 13.247 tỷ đồng; chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Về dự toán thu, năm 2019, Quốc hội quyết định và Chính phủ giao 1.411.300 tỷ đồng. Qua kiểm toán cho thấy, dự toán thu tiền sử dụng đất chưa sát với khả năng của nguồn thu dẫn đến thực hiện vượt 70,8% so với dự toán.

Trình bày báo cáo thẩm tra, đại diện Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho biết, thu ngân sách nhà nước năm 2019 vượt dự toán 10,1% thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện quản lý thu, cải cách hành chính trong quản lý thuế.

Theo Ban Thời sự/VTVNEWS Link Gốc:           Copy Link
http://vtv.vn/kinh-te/nhieu-no-luc-trong-tang-thu-tiet-kiem-chi-ngan-sach-20210722195825835.htm

Tags: ngân sách  |  Ngân sách nhà nước  |  thu ngân sách  |  chi ngân sách  |  thu ngân sách vượt dự toán  |  thu ngân sách nhà nước năm 2019  |  tiết kiệm chi ngân sách