Nhiều nơi ở Trung Bộ nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao