Nhiều nơi phát hiện biến thể Omicron, châu Âu dồn dập siết đi lại