Nhiều phụ nữ, trẻ em bị một hoặc hơn một hình thức bạo lực trong cuộc đời

Nước ta vẫn nằm trong nhóm cuối trong 3 nhóm trên toàn cầu về tỷ số giới tính khi sinh, bạo lực đối với phụ nữ. Nhiều phụ nữ, trẻ em bị một hoặc hơn một hình thức bạo lực trong cuộc đời và tỷ lệ còn báo động.

Nhiều trẻ em gái bị xâm hại

Hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10, Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới 15/11 – 15/12… Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức Chương trình truyền thông 'Thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái để thay đổi và phát triển bền vững' chiều 19/10.

Chương trình truyền thông nhằm thúc đẩy việc trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, phòng chống xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em, qua đó góp phần thực hiện các kế hoạch của UBND Hà Nội về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 và thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Truyền thông kỹ năng phòng vệ xâm hại, bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Ảnh TG

Theo Báo cáo Phát triển con người toàn cầu năm 2020, Việt Nam đứng thứ 65 trong số 162 quốc gia và nằm trong nhóm cao nhất trong 5 nhóm trên thế giới với chỉ số Phát triển giới là 0,997. Tuy nhiên, nước ta vẫn nằm trong nhóm cuối trong 3 nhóm trên toàn cầu về tỷ số giới tính khi sinh, bạo lực đối với phụ nữ. Báo cáo Điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019 cho thấy, gần 2/3 phụ nữ tham gia khảo sát bị một hoặc hơn một hình thức bạo lực về thể xác, tình dục, tinh thần, kinh tế trong cuộc đời.

Báo cáo của Chính phủ cũng cho thấy, từ tháng 1/2015 đến hết tháng 6/2019, cả nước đã phát hiện, xử lý về hình sự và hành chính 8.442 vụ việc với 8.709 trẻ em bị xâm hại, trong đó: Xâm hại tình dục: 6.432 trẻ em, chiếm 73,85%, Bạo lực trẻ em: 857 trẻ em, chiếm 9,84%, Mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em: 106 trẻ em, chiếm 1,22%. Ngoài ra, trẻ em bị xâm hại bởi các hình thức khác như: 790.518 trẻ em lao động không đúng quy định của pháp luật về lao động; 156.932 trẻ bị bỏ rơi, bỏ mặc và khoảng 13.489 trẻ em 15 tuổi tảo hôn.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy (Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội) cho biết, việc thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường quyền năng cho phụ nữ, trẻ em gái và xây dựng môi trường sống an tòan, thân thiện vẫn là vấn đề hết sức cấp thiết.

Tại Hà Nội, tính đến 30/6/2019, có 1.852.454 trẻ em chiếm 24,9% dân số, trong đó trẻ em gái 873.711 chiếm 47,16%; Từ 01/01/2015 - tháng 6/2019, phát hiện có 655 trẻ em bị xâm hại, bạo lực, trong đó trẻ em gái bị xâm hại là 419 chiếm 64%, trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm 40,9% (268 TE), trong đó chủ yếu là nữ chiếm 94,4% (253 TE).

Tăng cường các giải pháp hỗ trợ phụ nữ, trẻ em

Trong thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động, mô hình hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái. Trong giai đoạn kỳ 2016-2021, các cấp Hội đã triển khai 684 cuộc trợ giúp pháp lý cho 294.743 lượt hội viên phụ nữ, tham gia hòa giải thành công 1074/1108 vụ việc mâu thuẫn ở cơ sở; Duy trì, nhân rộng và xây dựng mới nhiều mô hình như mô hình Hội đồng Tư vấn tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ…. Tiếp tục duy trì hiệu quả 1.931 mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; 110 nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật, 258 các CLB 'Xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc', 25 CLB 'Giới và gia đình', 1.961 CLB 'Phụ nữ và pháp luật', 15 CLB Phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em....;

Hàng năm, các cấp Hội tích cực triển khai hoạt động giám sát việc thực hiện Luật Trẻ em và Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, việc giải quyết các vụ việc xâm hại phụ nữ và trẻ em trên địa bàn; tích cực phối hợp với các ngành trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Hội LHPN Hà Nội đã ký kết 7 Chương trình phối hợp với nhiều ngành chức năng về bình đẳng giới, phối hợp tham gia bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ, đề xuất chính sách, phản biện xã hội...

Tại Hội nghị truyền thông, Hội LHPN Hà Nội đã kêu gọi chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, cộng đồng và mỗi cá nhân chung tay xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy (Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội) phát biểu tại Chương trình.

Ảnh TG

Trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội) nhấn mạnh cần thực hiện một số giải pháp trọng tâm để phòng chống xâm hại, bảo vệ trẻ em. Theo đó:

+ Triển khai, thực hiện và tuyên truyền sâu rộng chủ đề của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021: 'Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới' nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân về bình đẳng giới, xây dựng môi trường địa phương an toàn, lành mạnh, thân thiện.

+ Gắn hoạt động phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, trong đó chú trọng tiêu chí gia đình không có bạo lực, gắn với việc thực hiện đề án 938 'Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến đến phụ nữ' và các đề án liên quan đến công tác tuyên truyền pháp luật, phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình văn minh, tiến bộ, hạnh phúc....

+ Tiếp tục tăng cường các hoạt động phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả công tác phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em; phối hợp tham gia xử lý các vụ việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

+ Chủ động tham gia giám sát việc thực hiện luật pháp chính sách về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em; tích cực phối hợp, kịp thời phát hiện, hỗ trợ, can thiệp các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Theo Phương Thuận/Gia đình & Xã hội Link Gốc:           Copy Link
http://giadinh.net.vn/nhieu-phu-nu-tre-em-bi-mot-hoac-hon-mot-hinh-thuc-bao-luc-trong-cuoc-doi-172211019172037251.htm

Tags: Hà Nội  |  Hội LHPN Hà Nội  |  Việt Nam  |  Bà Nguyễn Thị Thu Thủy  |  LHPN Hà Nội  |  Ngày Quốc  |  Tại Hội  |  7 Chương  |  Luật Hôn  |  Luật Trẻ