Nhiều quốc gia lên kế hoạch mở cửa trở lại sau thời gian dài phong tỏa