Nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Thời điểm này các địa phương cơ bản đã chốt xong danh sách thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021. Trong đó nhiều thanh niên, mặc dù đang theo học đại học hay đã có công việc ổn định nhưng vẫn viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Với họ, đó là trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng đều có chung mong ước được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính.

Thứ ba, 19/01/2021 16:08

Thời sự

Niềm tin và hạnh phúc 14:15

Niềm tin và hạnh phúc

Thứ hai, 10/05/2021 | 15:24