Nhiều tỉnh, thành phía Bắc cho mở lại một số hoạt động, dịch vụ