Nhìn lại thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 Mỹ-Trung: Bắc Kinh tuân thủ nhưng 'còn lâu mới đủ'