Nhói lòng 1 ngày tìm thấy 5 thi thể bị nước lũ cuốn trôi ở Nghệ An, vợ trẻ ôm con khóc chồng và anh trai