Nhóm 50 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để làm gì?