Vụ án ông Nguyễn Đức Chung

Những bản hợp đồng giúp doanh nghiệp gia đình Nguyễn Đức Chung lớn nhanh như thổi

Từ năm 2016 đến 2019, trên cơ sở chỉ đạo, điều hành, tạo điều kiện của Nguyễn Đức Chung, Công ty Arktic đã ký 15 Hợp đồng kinh tế bán cho Công ty Thoát nước Hà Nội 489.080kg chế phẩm Redoxy 3C thu lợi hơn 36 tỷ đồng.

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Công ty Arktic được thành lập năm 2015, thay đổi lần 1 vào năm 2016, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch HĐTV. Sau nhiều lần thay đổi, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc. 

Về việc thành lập và thay đổi GCN đăng ký doanh nghiệp của Arktic: Cuối năm 2015, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ của Nguyễn Đức Chung) thành lập Công ty Arktic, đã góp đủ 05 tỷ đồng vốn điều lệ nhưng đứng tên Đào Xuân Tấn và Nguyễn Đức Hạnh (con trai bà Hoa và Nguyễn Đức Chung). Toàn bộ hồ sơ đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Arktic đều do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa thực hiện và tự ký giả chữ ký của Nguyễn Đức Hạnh.

Tháng 6/2016, bà Nguyễn Thị Trúc Chỉ Hoa làm giả hồ sơ chuyển nhượng cổ phần để thay đổi thành viên góp vốn từ Đào Xuân Tấn sang Nguyễn Trường Giang. Tháng 7/2016, bà Hoa tiếp tục làm giả hồ sơ chuyển nhượng cổ phần để thay đổi thành viên góp vốn từ Nguyễn Đức Hạnh sang Nguyễn Trường Giang (tổng cộng, Giang đứng tên sở hữu 60%), Nguyễn Thị Bích Hằng (đứng tên sở hữu 40%); tài liệu điều tra xác định không có việc mua, bán, không có việc thanh toán tiền giữa các bên chuyển nhượng phần vốn góp...

Nguyễn Đức Chung là chủ mưu trong việc dừng sử dụng hóa chất cũ để mua hóa chất mới (ảnh st)

Nguyễn Đức Chung là chủ mưu trong việc dừng sử dụng hóa chất cũ để mua hóa chất mới (ảnh st)

Từ một doanh nghiệp 'tí hon', nhờ chỉ đạo, điều hành, tạo điều kiện của Nguyễn Đức Chung, từ năm 2016 đến năm 2019, Công ty Arktic đã kí 15 Hợp đồng bán chế phẩm Redoxy 3C cho Công ty Thoát nước Hà Nội.

Cụ thể, ngày 10/8/2016, ông Trần Trọng Văn, Phó Tổng giám đốc Công ty Thoát nước và ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty Arktic ký Hợp đồng kinh tế số 08 TNHN-HDKT2016 với nội dung: Công ty Thoát nước mua chế phẩm Redoxy-3C của Công ty Arktic với khối lượng: 3.240 kg, đơn giá: 326.000 đồng/kg, thành tiền: 1.161.864.000 đồng (trong đó có 105.624.000 đồng tiền thuế GTGT). 

Ngày 17/9/2016, ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty Thoát nước và ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty Arktic ký Hợp đồng kinh tế số LVTNHN-HĐKT2016. Nội dung: Công ty Thoát nước mua chế phẩm Redoxy-3C của Công ty Arktic với khối lượng: 16.200 kg, đơn giá: 326.000 đồng/kg, thành tiền: 5.809 320.000 đồng (trong đó có 528.120.000 đồng tiền thuế GTGT). 

Tiếp theo, ngày 31/10/2016, ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty Thoát nước và ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty Arktic ký Hợp đồng kinh tế số 12/TNHN-HĐKT2016 mua chế phẩm Redoxy-3C của Công ty Arktic với khối lượng: 16.200 kg, đơn giá: 326.000 đồng/kg, thành tiền: 5.809.320.000 đồng (trong đó có 528.120.000 đồng tiền thuế GTGT).

Hợp đồng kinh tế số 1511/XNXLNT-HĐKT2016 ngày 15/11/2016 bán cho Chi nhánh Công ty Thoát nước Xí nghiệp quản lý các nhà máy xử lý nước thải với khối lượng: 16.200 kg, đơn giá: 326.000 đồng/kg, thành tiền: 5.809.320.000 đồng (trong đó có 528.120.000 đồng tiền thuế GTGT).

Ngày 13/12/2016, ông Bùi Ngọc Uyên, Giám đốc Chi nhánh Công ty Thoát nước – Xí nghiệp quản lý các nhà máy xử lý nước thải và ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty Arktic ký Hợp đồng kinh tế số 1312/XNXLNT HDKT2016 mua chế phẩm Redoxy-3C của Công ty Arktic với khối lượng: 37.800 kg, đơn giá: 295.000 đồng/kg, thành tiền: 12266.100.000 đồng (trong đó có 1.115.100.000 đồng tiền thuế GTGT).

Ngày 16/01/2017, ông Bùi Ngọc Uyên, Giám đốc Chi nhánh Công ty Thoát nước – Xí nghiệp quản lý các nhà máy xử lý nước thải và ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty Arktic tiếp tục ký Hợp đồng kinh tế số 01/XLNT-Redoxy 3C mua chế phẩm Redoxy-3C của Công ty Arktic với khối lượng: 18.900 kg, đơn giá: 295.000 đồng/kg, thành tiền: 6.133.050.000 đồng (trong đó có 557 550.000 đồng tiền thuế GTGT). 

Hợp đồng thứ 7 mua với khối lượng 37.800 kg, đơn giá: 295.000 đồng/kg, thành tiền: 12.266.100.000 đồng; Hợp đồng thứ 8 có khối lượng: 53.100 kg, đơn giá: 295.000 đồng/kg, thành tiền: 17230950.000 đồng (trong đó có 1.566.450.000 đồng tiền thuế GTGT). 

Ngày 01/12/2017, ông Phan Hoài Minh, Phó Tổng giám đốc Công ty Thoát nước và ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty Arktic ký Hợp đồng kinh tế thứ 9 với khối lượng: 27.000 kg, đơn giá: 320.000 đồng/kg, thành tiền: 9.504.000.000 đồng (trong đó có 864.000.000 đồng tiền thuế GTGT)...

Hợp đồng kinh tế thứ 15 do ông Phan Hoài Minh, Phó Tổng giám đốc Công ty Thoát nước và ông Đỗ Xuân Hùng, Phó Giám đốc Công ty Arktic ký Hợp đồng kinh tế số 38/2019/TNHN với nội dung mua chế phẩm Redoxy-3C của Công ty Arktic với khối lượng: 37.200 kg, đơn giá: 306.000 đồng/kg, thành tiền: 12.521.520.000 đồng (trong đó có 1.138.320.000 đồng tiền thuế GTGT).

Tổng cộng, từ năm 2016 đến năm 2019, Công ty Thoát nước đã ký 15 Hợp đồng kinh tế mua chế phẩm Redoxy 3C của Công ty Arktic với tổng khối lượng là 489.080kg, trị giá 167.085.732.000 đồng (bao gồm 15.189.612.000 đồng thuế GTGT). Công ty Arktic đã xuất 23 hóa đơn GTGT cho Công ty Thoát nước và Công ty Thoát nước đã thanh toán cho Công ty Arktic theo điều khoản hợp đồng đã ký của 15 Hợp đồng kinh tế với tổng số tiền 167.085.732.000 đồng.

Trong đó, đã được UBND thành phố Hà Nội quyết toán kinh phí đặt hàng công tác xử lý, duy trì chất lượng nước các hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội do Công ty Thoát nước thực hiện, với tổng khối lượng chế phẩm Redoxy 3C là 478.759 kg, trị giá 163.657.002.740 đồng (gồm thuế GTGT); sử dụng 5.670kg để xử lý, duy trì chất 17 lượng nước các hồ ngoại thành, sử dụng 260 kg vào công việc khác và tồn kho tại Công ty Thoát nước.

Xác minh tại các cơ quan, tổ chức có liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, từ năm 2016 đến 2019, trên cơ sở các chỉ đạo, điều hành, tạo điều kiện của Nguyễn Đức Chung, Công ty Arktic đã kinh doanh nhiều sản phẩm, hàng hoá (chế phẩm Redoxy 3C, xe làm sạch đường, máy nghiền cây) cho các đơn vị liên quan, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội với doanh thu, lợi nhuận cao (trên 85% doanh thu, lợi nhuận).

Riêng về hoạt động kinh doanh chế phẩm Redoxy 3C: Công ty Arktic đã có 13 Phiếu đặt hàng và mở 28 Tờ khai hải quan để nhập khẩu 489.120 kg chế phẩm Redoxy 3C của Watch Water GmbH (đơn giá 8,5 Euro/1kg) với tổng chi phí nhập khẩu vận chuyển về Việt Nam (không bao gồm thuế GTGT) là 115.747.191.926 đồng (tỷ giá ngoại tệ là tỷ giá bán ra của Ngân hàng tại ngày mở tờ khai hải quan). Đồng thời, Công ty Arktic ký 15 Hợp đồng kinh tế bán cho Công ty Thoát nước 489.080kg chế phẩm Redoxy 3C với tổng giá (chưa bao gồm thuế GTGT) là 151.896.120.000 đồng.

Việc Công ty Arktic nhập khẩu và bán chế phẩm Redoxy 3C cho Công ty Thoát nước thu được khoản lợi nhuận gộp (doanh thu chưa tính thuế GTGT trừ các chi phí cấu thành giá vốn chưa tính thuế GTGT) là 36.148.928.074 đồng

Ngoài ra, hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Đức Chung còn gây nên hậu quả là xâm phạm hoạt động đúng đắn của tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của UBND thành phố Hà Nội, của người đứng đầu thành phố Hà Nội và chỉ đạo, gây sức ép đối với nhiều cán bộ dưới quyền dẫn đến có một số cán bộ chủ chốt của UBND thành phố Hà Nội có hành vi sai phạm nghiêm trọng bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự.

Theo Trâm Anh/Nhà báo và Công luận Link Gốc:           Copy Link
https://congluan.vn/nhung-ban-hop-dong-giup-doanh-nghiep-gia-dinh-nguyen-duc-chung-lon-nhanh-nhu-thoi-post150364.html

Tags: chế phẩm Redoxy 3C  |  Nguyễn Đức Chung

netRADIO     netTV