Những biện pháp đối phó COVID-19 khiến dân số Singapore giảm kỷ lục