Những chuyện bi hài trong mùa dịch Covid-19 tại Cẩm Giàng