Những điểm mới để 'thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19'