Những điều cần biết về biến thể Omicron đang khiến cả thế giới lo ngại