Những điều giản dị

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của hội cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua đã đạt được những thành tích và kết quả đáng ghi nhận. Học và làm theo Bác từ những việc làm giản dị và thực tế là tâm niệm của những người lính trở về. Quyết tâm phấn đấu, nỗ lực vươn lên, đóng góp trí tuệ, công sức để cống hiến, phát huy vai trò người lính Cụ Hồ trên trận tuyến mới.

Thứ tư, 20/01/2021 15:40

Thời sự