Những hình ảnh lắng đọng trong 'Lời thề độc lập' - chương trình đặc biệt mừng Quốc khánh 2/9