Những hoàn cảnh đáng thương của trẻ mất cha do Covid-19