Cập nhật tình hình Covid-19

Những lưu ý khi người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà

Người điều trị COVID-19 tại nhà cần đặc biệt lưu ý trong các hoạt động thường ngày như thu gom, xử lý chất thải, chăm sóc vật nuôi, mua hàng trực tuyến...

Người điều trị COVID-19 tại nhà cần đặc biệt lưu ý trong các hoạt động thường ngày như thu gom, xử lý chất thải, chăm sóc vật nuôi, mua hàng trực tuyến.../.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/nhung-luu-y-khi-nguoi-nhiem-covid19-dieu-tri-tai-nha/742812.vnp

Tags: điều trị COVID 19  |  xử lý chất thải  |  mua hàng trực tuyến