Những ngôi nhà tình nghĩa cho người có công

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa” với người có công, đối tượng chính sách. Trong đó, chương trình hỗ trợ về nhà ở được địa phương tích cực triển khai đã mang lại lợi ích thiết thực, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Ghi nhận tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Chủ nhật, 25/07/2021 14:12

Thời sự