Những quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cao trên thế giới