Những tỉnh thành nới lỏng việc đi lại, bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19