Niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính của Công an thành phố Hà Nội

Ngày 21-10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, công an các đơn vị đã triển khai thực hiện việc niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính tại trụ sở.

Theo đó, Phòng Tham mưu đã phối hợp với Phòng Hậu cần (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức in ấn, cấp phát 1.187 mẫu niêm yết và 166 bảng chữ T, nhựa trong suốt 2 mặt, khổ A4 để phục vụ công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính của người dân tại trụ sở các đơn vị trong Công an thành phố.

Ngay sau khi tiếp nhận mẫu niêm yết, công an các đơn vị; công an quận, huyện, thị xã đã khẩn trương in ấn, cấp phát bảng chữ T (theo đúng mẫu của Công an thành phố Hà Nội) cho các đơn vị; công an xã, phường, thị trấn để thực hiện thống nhất công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính của người dân tại trụ sở làm việc trong toàn Công an thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, công an các đơn vị; công an quận, huyện, thị xã đã tổ chức niêm yết mã QR địa chỉ Cổng thông tin điện tử congan.hanoi.gov.vn và trang Facebook Công an thành phố Hà Nội (facebook.com/ConganThuDo) tại trụ sở tiếp công dân, trụ sở làm thủ tục hành chính của các đơn vị để tiếp nhận, giải quyết các thông tin phản ánh của người dân về lễ tiết tác phong, thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm trang trọng.

Theo Chu Dũng/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Cai-cach-hanh-chinh/1015223/niem-yet-dia-chi-tiep-nhan-phan-anh-kien-nghi-ve-thu-tuc-hanh-chinh-cua-cong-an-thanh-pho-ha-noi

Tags: tiếp nhận phản ánh  |  kiến nghị về thủ tục hành chính  |  Thủ tục hành chính