Ninh Bình đưa ra quy định cách ly đối với người từ vùng dịch và F1