Ninh Thuận thành lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp